Witaj, Gościu! Zaloguj się
Nasze szkoły
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
;
Szkoła Podstawowa Milenium
ul. Popowo Kościelne 21
62-285 Popowo Kościelne
tel: 61 4278050

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Plan pracy
 Samorządu Uczniowskiego
przy Szkole Podstawowej Milenium
 im. Jana Pawła ll
w Popowie Kościelnym
 
na rok szkolny 2019/2020

I.Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym 2019/2020.

II.Uczestnictwo w pracy szkoły. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania. Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole.

III.Edukacja zdrowotna i ekologiczna.

IV.Tworzenie ceremoniału szkolnego. Kultywowanie tradycji. Udział uczniów w życiu szkoły poprzez przygotowanie uroczystości, apeli oraz dodatkowych imprez. Kształtowanie  umiejętności zespołowego działania i współodpowiedzialność za jednostkę i grupę.

V.Integracja społeczności szkolnej. Kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej. Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów.

VI.Współodpowiedzialność  w rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły. Dbałość o właściwą atmosferę w szkole.

VII.Wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji.
Polityka coockie    Ochrona prywatności
Copyright (c) 2012-2022 by Dział IT GSW Milenium