Witaj, Gościu! Zaloguj się
Nasze szkoły
Zielony Zakątek
;
Szkoła Podstawowa Milenium
ul. Popowo Kościelne 21
62-285 Popowo Kościelne
tel: 61 4278050

Zielony Zakątek
Projekt ekologiczny ZIELONY ZAKĄTEK realizowany na terenie Szkoły Podstawowej Milenium i Przedszkola Milenium „Mali Odkrywcy” w Popowie Kościelnym w ramach programu prospołecznego (CSR)  De Heus „Działamy i wspieramy”.
 
Założeniem jest wykorzystanie istniejącej naturalnej przestrzeni wokół placówek do celów dydaktycznych przy jednoczesnym zagospodarowaniu terenu w sposób estetyczny i zgodny z zasadami ekologii. Głównym celem projektu jest budowanie w społeczności lokalnej pozytywnego wizerunku Firmy De Heus, popularyzacja idei społecznej odpowiedzialności i wolontariatu poprzez pobudzenie aktywności przedszkolaków i uczniów oraz społeczności lokalnej do działań na rzecz dbania o otoczenie i docenienie wartości terenów zielonych. Wolontariusze, dzieci i uczniowie poszerzą swoją wiedzę przyrodniczą, ekologiczną, ale przede wszystkim będą świadomymi obserwatorami otaczającej ich przyrody. Dzięki możliwości bezpośredniej obserwacji organizmów rozwiniemy u nich umiejętność rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt, ponadto zapoznają się ze zmianami w przyrodzie zachodzącymi w kolejnych porach roku. Odpowiednie doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne stworzy okazję do prowadzenia obserwacji i doświadczeń.
Powstały w ramach projektu ZIELONY ZAKĄTEK będzie wszechstronną i wielofunkcyjną pomocą dydaktyczną i wychowawczą, miejscem edukacji ekologicznej dla wszystkich placówek oświatowych w gminie. Ogródek, oprócz funkcji edukacyjnej, będzie pełnił również funkcję rekreacyjną i wypoczynkową. Nasze działania mają charakter długofalowy. Zmierzają do wyrobienia wśród dzieci i dorosłych wolontariuszy przekonania, że są współtwórcami i współgospodarzami ogrodu, a z jego dobrodziejstw mogą korzystać nie tylko podczas zajęć edukacyjnych, lecz również podczas dni wolnych od nauki szkolnej, podczas letnich wakacji.
Chcemy, aby ZIELONY ZAKĄTEK służył nie tylko wychowankom naszych placówek, ale również mieszkańcom wsi i okolic jako miejsce wypoczynku i rekreacji, a także – aby umożliwiał prowadzenie zajęć w „zielonej klasie”, obserwacji i pomiarów meteorologicznych za pomocą klatki meteorologicznej. Warto dodać, że na stronie internetowej szkoły będzie zamieszczana aktualna prognoza pogody dla Popowa Kościelnego i okolic pobierana przez elektroniczną stację meteorologiczną , z której będą mogli korzystać również okoliczni rolnicy współpracujący z Firmą De Heus (dane o temperaturze, wilgotności, ciśnieniu atmosferycznym, prędkości i kierunku wiatru, temperaturze punktu rosy, opadach). Ogród podniesie estetykę otoczenia szkoły oraz stworzy warunki rozwoju zainteresowań przyrodniczych i badawczych przedszkolaków i uczniów. 
Uzasadnienie pomysłu
W ostatnich latach obserwujemy ogromne znaczenie współpracy różnych firm i instytucji w realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego. Włączenie się do projektu budowy ZIELONEGO ZAKĄTKA przy placówce edukacyjnej w Popowie Kościelnym, leżącej w linii prostej 6 km od fabryki Firmy De Heus w Mieścisku, przez wolontariuszy tej Firmy zaangażowanych w ramach programu „Działamy i wspieramy” przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku Firmy De Heus wśród społeczności lokalnej. Główną misją naszych placówek edukacyjnych jest szerzenie wartości edukacji w środowisku lokalnym, koncepcja pracy z naszymi wychowankami opiera się na haśle „Razem łatwiej osiągnąć sukces!” – stąd wszelkie działania na rzecz najmłodszych bardzo szybko przynoszą wymierne korzyści dla instytucji i firm zaangażowanych w ten proces. Kształcimy w ten sposób otwartych na innowacyjne pomysły młodych ludzi, związanych ze swą Małą Ojczyzną, rozumiejących wartość wspólnej pracy, umiejących współpracować na rzecz zrównoważonego rozwoju własnej miejscowości i najbliższej okolicy. Poza tym wolontariusze z Firmy De Heus będą mieli okazję rozwinąć swoje talenty i zamiłowania, przy okazji dzieląc się nimi z najmłodszymi.
ZIELONY ZAKĄTEK  jest przedsięwzięciem długofalowym, stale będzie wymagał pracy i dużego zaangażowania ze strony wolontariuszy, ale dzięki dobrej współpracy z nimi (bo w znacznej części wywodzą się z naszej miejscowości i najbliższych okolic) i środowiskiem lokalnym mamy większą szansę na realizację naszych planów. Działania podjęte w projekcie będziemy kontynuować w następnych latach. Na terenie szkoły jest jeszcze wiele zakątków, które można ciekawie zaplanować, a potem wykorzystać w pracy dydaktyczno-wychowawczej.   
Partnerzy
Firma De Heus Mieścisko, Urząd Gminy Mieścisko, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Rada Rodziców przy Przedszkolu Milenium „Mali Odkrywcy” i przy Szkole Podstawowej Milenium im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym, Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, Ochotnicza Staż Pożarna w Popowie Kościelnym, Nadleśnictwo Durowo, Leśnictwo Gołaszewo, Koło Gospodyń Wiejskich Popowo Kościelne, Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie, Koło Łowieckie Odyniec Mieścisko.


1.04.2016– 31.01.2017
Planowany harmonogram prac w ramach projektu ZIELONY ZAKĄTEK
 
1.Zapoznanie z założeniami projektu wszystkich uczestników (w tym wolontariuszy z Firmy de Heus) – prace nad zaplanowaniem ogrodu oraz przygotowanie terenu pod ogród – kwiecień 2016.
2.Uroczyste rozpoczęcie prac – posadzenie 300 szt. drzew liściastych i iglastych – 22.04.2016 r.
3.Przygotowanie metryczek roślin, drzew i krzewów – maj- czerwiec 2016.
4.Zaplanowanie i wykonanie działań związanych ze ścieżką edukacyjną oraz budową „zielonej klasy” – kwiecień-czerwiec 2016 (udział wolontariuszy przy wytyczaniu ścieżki, wysypywaniu jej kamykami, instalowaniu architektury ogrodowej, wykonywaniu nasadzeń drzew, krzewów, zakładaniu rabat kwiatowych, zielnych i skalniaków, montażu stacji meteorologicznej i innych urządzeń pomiarowych.
5.Założenie zakątka „W boćkowej krainie” - maj 2016 (przygotowanie materiałów na tablicę informacyjną)
6.Wykonanie tablic informacyjnych, znakowanie ściezki – lipec-wrzesień. Wykorzystanie ogrodu do działań edukacyjnych, obserwacji, doświadczeń – czerwiec- 2016 – styczeń 2017.
7.Wspólna dbałość o estetykę i ochronę ZIELONEGO ZAKĄTKA – prace porządkowe, pielęgnacyjne –lipiec/ sierpień 2016.
8.Dzień Ochrony Przyrody – „II Noc Naukowców” – uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjnej z udziałem wolontariuszy, przedstawicieli Firmy De Heus, władz lokalnych oraz przedstawicieli instytucji wspierających – wrzesień/październik 2016.
9.Przygotowanie ZIELONEGO ZAKĄTKA do sezonu zimowego (ochrona roślin przed mrozem, prace porządkowe, pielegnacyjne) październik-listopad 2016 r.
10.Podsumowanie zrealizowanych działań, rozliczenie projektu, plany na kolejny rok –  grudzień 2016- styczeń 2017. Polityka coockie    Ochrona prywatności
Copyright (c) 2012-2022 by Dział IT GSW Milenium