Witaj, Gościu! Zaloguj się
Nasze szkoły
Zasady rekrutacji
;
Szkoła Podstawowa Milenium
ul. Popowo Kościelne 21
62-285 Popowo Kościelne
tel: 61 4278050


Newsletter
Zasady rekrutacji
Zasady rekrutacji do klasy I publicznej Szkoły Podstawowej Milenium im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym 
prowadzonej przez Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium
 
Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zmianami) pierwszeństwo w przyjęciu do I klasy publicznej Szkoły Podstawowej Milenium im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym prowadzonej przez Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium mają dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, tj. na terenie miejscowości Budziejewo, Nieświastowice, Podlesie Wysokie, Popowo – Huby, Popowo – Kolonia, Popowo Kościelne, Sarbia, Wymysłowo.
W przypadku, gdy szkoła po zakończeniu rekrutacji dysponuje jeszcze wolnymi miejscami, może przyjąć uczniów spoza obwodu. Ustala się dla kandydatów spoza obwodu następujące kryteria: 

Lp. Nazwa kryterium Waga punktowa
1. kandydat uczęszczał do Przedszkola Milenium "Mali Odkrywcy" 1
2. Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata 1
3. jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Mieścisko 1
4. Kandydat z miejsca zamieszkania ma bliżej do tej szkoły niż do szkoły obwodowej 1
5. inne 1


Harmonogram przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznej Szkoły Podstawowej Milenium im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym prowadzonej przez Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium na rok szkolny 2018/2019
Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 zpóźn. zmianami) podaję poniżej terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klasy I Szkoły Podstawowej Milenium w Popowie Kościelnym 


Lp.                                      Czynosci     Terminy
1. Przyjmowanie wniosków kandydatów do przyjęcia do I klasy z obwodu/spoza obwodu 5.03-28.03.2018
2. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną 4.04.-7.04.2018
3. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poprzez umieszczanie ich na tablicy informacyjnej w szkole 9.04.2018
4. potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia kandydata do I klasy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w sekretariacie szkoły 10.04.-20.04.2018
5. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezkwalifikowanych poprzez umieszczenie ich na tablicy informacyjnej w szkole 23.04.2018

Harmonogram przeprowadzania postępowania uzupełniającego do klasy I publicznej Szkoły Podstawowej Milenium im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym prowadzonej przez Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium na rok szkolny 2018/2019

Lp. Czynnosci Terminy
1. Przyjmowanie wniosków kandydatów do przyjęcia do I klasy z obwodu/spoza obwodu 24.04.-7.05.2018
2. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną 8.05-11.05.2018
3. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie ich na tablicy informacyjnej w szkole 14.05.2018
4. Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia kandydata do I klasy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w sekretariacie szkoły 15.04-18.05.2018
5. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez umieszczenie ich na tablicy informacji w szkole 21.05.2018
Polityka coockie    Ochrona prywatności
Copyright (c) 2012-2020 by Dział IT GSW Milenium