Witaj, Gościu! Zaloguj się
Nasze szkoły
Regulamin Szczęśliwego Numerka
;
Szkoła Podstawowa Milenium
ul. Popowo Kościelne 21
62-285 Popowo Kościelne
tel: 61 4278050

Regulamin Szczęśliwego Numerka
§ 1
 
Organizatorem „szczęśliwego numerka” jest Samorząd Uczniowski. Codziennie, od poniedziałku do piątku, do godziny 7:25, spośród liczb od 1 do 20, zostanie wylosowany jeden „szczęśliwy numerek”. Osobami odpowiedzialnymi za jego regularne zamieszczanie są: Wanessa Rozmacińska, Mateusz Wojewoda, Aurelia Daniel i Zofia Jeziorek.
§ 2
 
Osoby, które posiadają taki sam numer w dzienniku, jak wylosowany „szczęśliwy numerek”, w danym dniu zwolnione będą z:
•niezapowiedzianych odpowiedzi ustnych,
•niezapowiedzianych odpowiedzi pisemnych.
Uwaga! Jeśli dany nauczyciel umawiał się z konkretnym uczniem, że zostanie spytany – „szczęśliwy numerek” nie zwalnia go z odpowiedzi w tym przypadku. Ponadto „szczęśliwy numerek” nie zwalnia    ucznia z odrabiania zadań domowych, aktywnego udziału w lekcji, zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek. 
 
 
§ 3
 
Uczeń posiadający „szczęśliwy numerek”, który:
•przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
•wagaruje, unika przychodzenia na zajęcia,
traci przywileje wynikające ze „szczęśliwego numerka”.
Ponadto, jeśli w szkole będzie miało miejsce: 
•niszczenie bądź podmienianie „szczęśliwego numerka”,
•nieodpowiednie zachowanie uczniów,
•zagrażanie porządkowi i bezpieczeństwu,
•niszczenie mienia szkolnego
decyzją Rady Pedagogicznej, „szczęśliwy numerek” może zostać zawieszony do odwołania.
Polityka coockie    Ochrona prywatności
Copyright (c) 2012-2022 by Dział IT GSW Milenium